Regulamin

Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem aigmix.pl prowadzony jest przez firmę AIG MIX s.c. Nr NIP 738-20-25-929.

Regulamin zakupów

1. Sklep internetowy aigmix.com prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane przez strony https://aigmix.pl/sklep

Zaraz po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

3. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się: w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze i przelewem – po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia

4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

6. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument zakupu. Faktura VAT wystawiana jest w chwili zaznaczenia przez Kupującego opcji FAKTURA VAT, oraz gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki a także gdy podany został prawidłowy numer NIP.

7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem aigmix@vp.pl lub telefonicznie 602479300 oraz 602479500.

8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości.

Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

9. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

– przy odbiorze: należność pobiera kurier

– przelewem bankowym na konto sklepu.

10. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem na konto.

11. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Płyty CD, płyty DVD, kasety MC muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dokumentem zakupu (paragon, faktura). Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 15 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu z potrąceniem kosztów przelewu.

W przypadku zwrotu towaru – od ceny towaru odejmowane są rzeczywiste koszty dostawy zgodnie z cennikiem Firmy Kurierskiej (zależnie od wybrania w formularzu zamówienia) według specyfikacji wagowej paczki nadanej do kupującego.

12. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

13. Reklamacje.

Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien NIEZWŁOCZNIE skontaktować się ze sklepem telefonicznie lub drogą elektroniczną. Następnie odesłać go przesyłką pocztową pod adresem sklepu AIG MIX s.c, ul. Wyszyńskiego 9/4, 38-300 Gorlice.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Dostarczenie (zwrot) uszkodzonej lub niezgodnej z opisem przesyłki powinno nastąpić w ciągu maksymalnie 10 dni od daty sprzedaży (wysyłki). Po tym terminie reklamacje nie będą uwzględniane.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup (paragon, faktura). Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanów magazynowych), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Tylko towar uszkodzony podczas transportu ulega wymianie na nowy.

Zakupione produkty wysyłane są w paczce do 100kg, po przekroczeniu tej wagi należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta w celu ustalenia ceny wysyłki lub innych sposobów dostarczenia/odbioru towaru.

W przypadku zwrotu towaru – od ceny towaru odejmowane są rzeczywiste koszty dostawy zgodnie z cennikiem Firmy Kurierskiej (zależnie od wybrania w formularzu zamówienia) według specyfikacji wagowej paczki nadanej do kupującego.

Sklep nie ponosi żadnych kosztów związanych z dostawą reklamowanych produktów.

14. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą: AIG MIX s.c, ul. Wyszyńskiego 9/4, 38-300 Gorlice

15. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

16. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest

sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego, kontakt mailowy: aigmix@vp.pl lub telefonicznie +48 (18)353 66 14, 602479300 lub 602479500.

https://decupominek.pl/